Results retrieved:


Marker 'zkp100a4.yb' ----- Marker No.: 33658
is located at LINE: 88, LINKAGE GROUP 18
Its scores are:
0002000000111010000001000000000000100000000001000000100010000100010000011000011001000100000100

Primer Forward: GCAGGGAGACCAATCAGAAG

Primer Reverse: TGTAGCAGCCACAATTCAGC

Sequence :

1 TATAGAATACTCAGCTTTTTCAACACTGGCTGTGGCTTTAGTAAAGAGTGCAATCATCAC
61 TTCTAATTGGAAATTTGACTGGCTTATACATATGCAAATCAGGAGCGCAGGACCATCAGA
121 GCAGGGAGACCAATCAGAAGATTAATTAACAATAAAAGGAACCAATCATCTTTTCCAGTA
181 TGCATGACTATGTGAAAGAATGTCCTCATCACTGCTGCTTGTCAGTGCAGCTTGCAGGAT
241 TTAGAGCACTGATAGAGATGCATAAATACCACAGCAAAAACAAAAAGGCTGAATTGTGGC
301 TGCTACAAACAGAAATAAATGCAAAAAGAGCTTAATCAAGATTCTAAATAGGGACGCACA
361 AAAGTACATCTTTTTAAAATCGATTAGCCTGTGTTTTGCTCAAACATGACTAAATCAGTC
421 TTCCGAAACGCTTGAATAATTAGGCTGGTTTAGGATTCACATAACCATAATCAGGTGAGT
481 TTGTTATGTGGTGTACATGATTTTGGCACAGGAGAGAGAGAATTGATTTTTAACTTGTAT
541 TGACAGAATATGGTAATTTCAAGCCACAGTGTTTCTTTTAAAACATGTC

For more information, please visit the following web sites:

no more information available yet.