Results retrieved:


Marker 'zk30h9.t7' ----- Marker No.: 33623
is located at LINE: 81, LINKAGE GROUP 18
Its scores are:
0001000000001000000000000010000000100000000001000000100000000100010000011000011101000100000100

Primer Forward: CCAAAACCTGCCTGGAACTA

Primer Reverse: ACACCGGAGTCAGACGAATC

Sequence :

1 CCTCTAGAGTCAACCCCGCGGCATGCAAGCTTAAATCACTCGGTGTACTGAAATAAAAGT
61 GTAATTTGGCCAAAACCTGCCTGGAACTACTTAATCCATGCGATAAATTTGCACATAATT
121 GCACACCTAAGAATATTCATCAGCCAATAAGAATCAAGCATTCAAGAAAGGTACAGCATT
181 CGAATTGCATCTTTAGCCACAACACTGAAGCCACAATCCAGTATAACCCATTTCAAGCTA
241 TTTATCCATCTCAAATCAGTCCCAGCCAAAATTCCAATATGCATTCCATCCCTGAATGGA
301 CATTTCCAAAGCAATTGCTAGATTTGGATTTGATTCGTCTGACTCCGGTGTCAGAGGTGG
361 TAGAGGCGGATAAAAGAAAATGATAAATAGAAGACGAAGGCTTATTTGCTGTGCACTTTG
421 CTCTCTATTTATTTCTCCCTGTCTCTCTCTGCCTGTCTAACCGCCTTCCTCTCTACATG

For more information, please visit the following web sites:

no more information available yet.