Results retrieved:


Marker 'zc44i24.yb' ----- Marker No.: 54760
is located at LINE: 95, LINKAGE GROUP 18
Its scores are:
0001001000001010000000000000000000100000000001000000100000000100110100000000010000000000001100

Primer Forward: CATTGTTTCGAGAGAACGCA

Primer Reverse: ATGAAAGTTTCCCTGGGACC

Sequence :

1 GAATTCCTCAATCCCACCCACAAATGATGCATTCAAATTTAAGGCAAACCTTCAAAAAGT
61 TTTTAAAAAATTGTATGTACTTACTGATATGGTCGATGGCTCCAGCACAAAATTTGCCGT
121 AGAACTTCTTGGCTCCAAGACCCCTCAGATCCTGAATGGTGAAGGGCCAAAGATGGAGCA
181 CATTGTTTCGAGAGAACGCATCTCTCTTCTCCAATAAAATCACCTTGGCCCCGAGGAAAC
241 CCAGCTCTATGGCTGTACGTAAACCACATGGTCCAGTTCCAATTATCAGACACTAGGAAA
301 CAGACCCACAAAAAGTTACAATCAAATCATTGAGCCACATGAAGTACATAGAGAATCTAT
361 TTTAGGCAGCACTGCAAGTTTGGGAACTAATAAGCAAAACAGGGAAAAGGTCCCAGGGAA
421 ACTTTCATACCTTAGTGTTGGCACAGGCCCTTCCTTTTTTGTATTCTTTGTGGCT

For more information, please visit the following web sites:

no more information available yet.