Results retrieved:


Marker 'zc119k11.ya' ----- Marker No.: 50762
is located at LINE: 170, LINKAGE GROUP 18
Its scores are:
0000101000001000000001000010000000100000000000010100100101000101111000001000011101000100000100

Primer Forward: GGAGTCAAAGCAGGTTGCAT

Primer Reverse: AAATGGGCAAAATTAGCTCAGA

Sequence :

1 GTCTTGCTACCTTTAAAAATGCAATAAGGGGTTCAGGCGAACAAAACAGGGAGTCAAAGC
61 AGGTTGCATGAACAAATAAGGCCTCCAAGGTATTTGAAAGGAAAAGCGGAACTAGGTTTA
121 CATTTTTTATTTTTTTTTTTGTATCTCTGAGTTGACACTTTGATTAATGATCTGAGTATC
181 TGAGCTAATTTTGCCCATTTTTTAAAGTCTTGTGCAATGAAATACATAAATAGTGTAAGA
241 TAAAGAAGAGGACACACACATAAATAAATAAAGAAAAGGAAAATAATGTATGTAACTAAT
301 CAAAAAGACATAAAATGCTATAAAGAAAAACACAAAAAGGTGATTCATTATGGAATTATT
361 TATGGAAAAACTCAAATAGTATTTCAACTTTTTCTACATTTTAGCAAACTGCTTGTTAGT
421 GTTGACAGAAAAAGTCAGAGAGAAAATTGTTTTGGTTTTGTTAAAAATTTGCNNNNNNNN
481 NNNNNNNNNNNNNNNGGAAAAACATCAAATTATCTTACACAGTGTTGAGACAATATCTGA
541 TTTGAAACAAAGAATTTGGATAACTCAAACCAAAATTCTCTGATAAGGGAACCCTATCAA
601 ATTTGTGAGTGTAGTTTCTACACTTAAGTAGGCCTATATGGGGCNNNNNNNNNNNNNNNN
661 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNATATGG
721 G

For more information, please visit the following web sites:

no more information available yet.