Results retrieved:


Marker 'stk19' ----- Marker No.: 5463
is located at LINE: 405, LINKAGE GROUP 3
Its scores are:
0111000010001010000000000000000000000000000000000001011100000100000100001001011101000000000001

Primer Forward: GTGTTTGCTGAAGATTACAGAGCC

Primer Reverse: ATCTCAGAGTCGGAGAAGAGGAAC

Sequence :

1 TGCTGCATGTTAAGCTCTTTTGGCCACCATATAGACCTCTTATTTATTTATTTAAACATC
61 ATTTGTAAATAAAGATATTACAGTAGTAGCCTATAGAAAAATACTTACATTTAGGTAAAG
121 TTGAACTCTGAGCCTCGAGATGTCATTCTGTGACAGCAAACAACTTACCAACTTTTTTAA
181 CTGGTATTTATAGATATAGATTACAACTTTCAACGAAATATAATCGACGAATTCTATGTT
241 AAAAAAAATGTATTAATTTTTCCTTGGATGGAATTAGCTCTCTTTCTCTCTTGCCGTGTT
301 TTAACACAGCCAGCAGAGGGCAGCAGAAGATTTACCACTCTCTCTAATCACCAGAGAAGA
361 AGACTCACAGTCAGATACTGCTGGTGTGTTTTGATTACTTGTGAGCAAACATTTCAAACT
421 CAAAAGCAGAAGAAAATGAATTTTTGATAACTATAAAAAAAATCATATATTGGCTAGATG
481 AGGAAAACGGATAAGTGAACTCTGTAATAATAGCAGCAGTGTTTAAAATCAGCAAAATGA
541 GCCGAAAAAGAGCTCTGATCGCGGACACTTTCTGTTTGAAGAGACGCAGATGTGCAGCTG
601 ACAGTTTAACGGGAGAGACTCACGACGGAGCCACTGATATTCGCTCAAGCATACAGTATT
661 TGATGACGCTGTTTTCACGCAAACTTTTCAACGACACACTTCCTCCAGTCGTCCTGAAAC
721 ACCAGCTGTACAGTTTACACACTGACAAAACCTCAGTGGACAAGCATGTGAATGATTTGC
781 GTGAAAACGGCGAGCTGCTGATGTTCCAGCTGGGCTTCGACTCGGAGGCCTTCGCTCTGG
841 TGTTTGCTGAGGATTACAGAGCCAAAGTCCTTCAGGAGGAAGCTGGAAGAAAAACCCTGG
901 GAGCCGCTGAGAAGTTTCTGGATAAGCTCATTCCCGGCTGCTCCGATTTAAGTTTCAACA
961 AAGACAAAATGCTGAAAGAGTTCCTCTTCTCCGACTCTGAGATCACGCAGCTGGTGAAGT
1021 CTGGTCTCCTCACTGTGAGAGATGCAGGCAGCTGGTGGCTCTCAATCCCAAACTCTGGCA
1081 GATTCATTAAGTACTTCATTAAAGGGCGTAAAGCTGTACTTAACATGGTGAAGAAATCCA
1141 AATACAGTGAAATCTTAAGGACTGAGCTGGAGGAGCGTCGCACAACTGCACAGGTTAAGT
1201 TCCAGATGAAGTATCACGTTCATGATATCATTGGAGCAGACTTAGTAGAATGTATACAGA
1261 CCACATCAGGGACAGTATTACGATACGTGGACGGAAACAACTAA

For more information, please visit the following web sites:

NCBI nucleotide database.