Results retrieved:


Marker 'fj68f12.x1' ----- Marker No.: 21169
is located at LINE: 378, LINKAGE GROUP 3
Its scores are:
0111000000001100000000010000010000000000000000100001111100000010000000110000001101000000000001

Primer Forward: CATTCAGATGTACTGTGGG

Primer Reverse: CTTGTAAGATTCCTCGCAAC

Sequence :

1 TTAATGAAAGAACCTTTTATTTTGTCTTTGATGCGCATACTAAGCATGAAAATTAAGCAT
61 ATTTATTTTTAATTAACAGTAATGAAATGTTTAAAATCCACTAAAACAAATCACAGAAAT
121 CACTCAAGAATGAAAACGATTTTTAATACAAAGAGACTCGATTTAATTTAGCAGATTTGA
181 TTCAACTGAAACTCTTGTAGGAAACTGCCAAAGGTCAAATCGCTGAGCATTCAGATGTAC
241 TGTGGGCGCACGACAAATCTGAAGCTGTAGTCATCTGGACAGGGGTTCGGCAGACCCATG
301 CTGCTGTTAGTTGGAATCACTGCCATGTTGTTTTTGAAGTCTTGCACATGGAAGACATTG
361 TTCTGATTTTTACAGGTAAGAAACCAACCGTTGTTGTAGCGAATGGTGCTGGAGTAACTG
421 TACTGACTGCTAGTTGCGAGGAATCTTACAAGAGGCACCGAAT

For more information, please visit the following web sites:

Zon Lab wz FASTA database.

NCBI nucleotide database.