Results retrieved:


Marker 'fe14b09.x1' ----- Marker No.: 10531
is located at LINE: 193, LINKAGE GROUP 3
Its scores are:
1100000000000000000000000000000000000000000001100110100000000100000111000110100100000000001000

Primer Forward: AGAGTCCATCAGAAAGGAG

Primer Reverse: AAGTCTTGCTAACATTACCGTG

Sequence :

1 TTTATTTGTAAGTTAAAAAAAGTTTATTTTTGTAATGAACAGATAAATGTCTCCCCCTTG
61 AAAAGGTGAAAATGAAAGAAAGTAACATGCTTCAAACAGTACACTTTAAAAGAGAAAACA
121 GAGTCCATCAGAAAGGAGTATAATGCAGTCACATTACTGATTGTGCAGGACAAAGTACTT
181 CACGGCTCCTCAGATACGCAGCAAAAGTGTCACTATTAATACCTTAATTAGCAAAAACAC
241 AGTATCCAGTGATCTGAGCACTTTTTTAACCAACTGCAGACATTAATTAACATTTAAAAA
301 AACTCTTTATATAGTCAATACCTTATGCTGGTGCAAAGGTGGTACTGTGAGACCTGATCT
361 GTAGCACGGTAATGTTAGCAAGACTTTTCACTACACCTTTGAATGTTCATGATATAAAAA
421 GATGCCTTAAAGCTGTGTAGTACATTCGACTTCATGAGCACCACCAAAGAG

For more information, please visit the following web sites:

Zon Lab wz FASTA database.

NCBI nucleotide database.