Results retrieved:


Marker 'fb04h08.y1' ----- Marker No.: 14743
is located at LINE: 135, LINKAGE GROUP 3
Its scores are:
0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000110100001101000000000

Primer Forward: GCCAGTAGATTCTGTAGCTCAC

Primer Reverse: CTGAACCAACGATCAACGCAC

Sequence :

1 NAGGGAAGAACCCCGACTAACANGCAGTCGTCGCTGCAGGTCTTCACTAGTGGATCCAAA
61 GAATTCGGCACGAGATGGCTTCAGTGAGCACATATGTGAATTCCTTATCATCAAGTAATA
121 CAAAAGTGAAGACAGCTGCTCCCTCATCAACATCAAAATCTTCATTAAGGAGGTCCAATA
181 GTTTCTCTGGTCAGCCAAGAGAGCAGGTAAAAAATAACCAGGTTAAAGCTGAACCAACGA
241 TCAACGCACATTCACATAAAAGAGCAAGATCCAATAGCATTAGTGGTGGAAGACCTAGTA
301 AAGATTGTCCAGTGACTGTAGTTGAAGCATAACTTACTGTGTCTGGTCTAATGTGGACTT
361 ACATAAAGGATGCATATCGTTCTCAGGTGCAGGCTATGGAATGTGACTTGCAAATGTCTG
421 AGAAACGACCAGGCAAAAGTCATATAAGTGTTACTCTAAAGGGAACAGATTCAGCAAAAG
481 TTGAAGAAAGTCATCGTGAGCTACAGAATCTAGTGGCTATAGTGGCCAGCGACTGTGGCT
541 TCTATGAATTATGTTTGAATGAGCTTGGTGTGGATCAGAGAGATGAACTCTGTCTGGCCT
601 GCTGCTCAAGTATAAGGACACATATATGTATGGTTAGCTCGTACACCACATAGAGACACC
661 TTGTCTTGATTGGTCCAAGATTCCTCTGCTCTCAAGTCAGAGATATATGTAATGATGTAT
721 TTTCGTGGCAGACGTCACATTCATCATTCCTTCTGAAGTCGAGACCTTGCAAGAGTGAGT
781 AGAACAACGCGCATCCTAAGCATGTTTGAGCATACGATCAAGCACGGCCGATCACTCTGA
841 ATGAGATCATAGCTTAAAGGTAGTTTCCTTTCAAGACACAAGTCANGTGTTCAGTCTAAC
901 GCAGTCTCAGTATGATGTAAATCGACAAAAAGATTAGACCCATCGCAAAGTTGGAGCATC
961 TTATCACGGAGGCNAATTAGCAGGN

For more information, please visit the following web sites:

Wustl zebrafish search