Retrieve Fugu4 sequence    Retrieve Hg18 sequence

Hg18. chrM - (2 genes)

Hs.Gene ID

mRNA

spID

spDisplayID

geneSymbol

refseq

protAcc

Fugu4 Top Hit Sequence Name

Score

E_Value

Complete Blast Results

uc004cot BC018860 NA NA BC018860 NA NA fugu4_735840 274.814

Go

uc004coy AF391805 NA NA cytochrome b NA NA fugu4_589944 310.356

Go

 

Back to home