TBLASTN 7.6.0


Query=fugu4_752497 |jgi|Takru4|752497|estExt_fgenesh5_pg.C_290090
    (412 letters)

Database: Zv8_masked;
     14,546 sequences; 493,649,665 total letters
                                 Score  E

Zv8_masked||Zv8_scaffold1482 |chr12|Len:1946343|start:29431655|e...  174  5e-042
Zv8_masked||Zv8_scaffold1482 |chr12|Len:1946343|start:29431655|e...  125  3e-027
Zv8_masked||Zv8_scaffold1482 |chr12|Len:1946343|start:29431655|e...  108  5e-022
Zv8_masked||Zv8_scaffold1482 |chr12|Len:1946343|start:29431655|e...   97  1e-018
Zv8_masked||Zv8_scaffold1004 |chr8|Len:613212|start:2268576|end:...   64  8e-009
Zv8_masked||Zv8_scaffold1729 |chr14|Len:3517951|start:32183621|e...   61  5e-008
Zv8_masked||Zv8_scaffold594 |chr5|Len:4011890|start:26583744|end...   60  1e-007
Zv8_masked||Zv8_scaffold32 |chr1|Len:1305644|start:8013904|end:9...   60  1e-007
Zv8_masked||Zv8_scaffold2158 |chr18|Len:153984|start:6472455|end...   59  3e-007
Zv8_masked||Zv8_scaffold1482 |chr12|Len:1946343|start:29431655|e...   59  3e-007
Zv8_masked||Zv8_scaffold915 |chr7|Len:4889033|start:34758515|end...   56  2e-006
Zv8_masked||Zv8_scaffold1974 |chr16|Len:4944145|start:36288686|e...   55  3e-006
Zv8_masked||Zv8_NA1035 |chrNA|Len:26124                 55  3e-006
Zv8_masked||Zv8_scaffold393 |chr4|Len:859805|start:2871534|end:3...   55  4e-006
Zv8_masked||Zv8_scaffold1482 |chr12|Len:1946343|start:29431655|e...   55  4e-006
Zv8_masked||Zv8_scaffold2330 |chr19|Len:312156|start:47610804|en...   54  6e-006
Zv8_masked||Zv8_scaffold1470 |chr12|Len:1998281|start:17286116|e...   54  6e-006
Zv8_masked||Zv8_scaffold1601 |chr13|Len:4285369|start:28593911|e...   54  8e-006
Zv8_masked||Zv8_scaffold1230 |chr10|Len:1094813|start:184249|end...   53  2e-005
Zv8_masked||Zv8_scaffold586 |chr5|Len:3593497|start:19661782|end...   52  3e-005
Zv8_masked||Zv8_scaffold1482 |chr12|Len:1946343|start:29431655|e...   52  3e-005
Zv8_masked||Zv8_scaffold74 |chr1|Len:1031840|start:41605171|end:...   49  3e-004
Zv8_masked||Zv8_scaffold2095 |chr17|Len:1380001|start:40691563|e...   49  3e-004
Zv8_masked||Zv8_scaffold1774 |chr14|Len:709916|start:49828906|en...   48  5e-004
Zv8_masked||Zv8_scaffold2771 |chr24|Len:6526678|start:18237703|e...   48  6e-004
Zv8_masked||Zv8_scaffold573 |chr5|Len:554338|start:15762188|end:...   46  0.002

>Zv8_masked||Zv8_scaffold1482 |chr12|Len:1946343|start:29431655|end:31377997

     Length = 1946343

 Score = 174 bits (440), Expect = 5e-042
 Identities = 77/89 (86%), Positives = 84/89 (94%)
 Frame = +1

Query:   1 MNIFSMVVTFENLHEVRRLCHWGPIIALSVISICSTMAILDSIIWYWPLDTTGGSINFIM 60
       ||| | .. |||||||.|| ||||||||.|| .||.||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 871444 MNILSAIIVFENLHEVKRLFHWGPIIALTVIGVCSSMAILDSIIWYWPLDTTGGSINFIM 871623

Query:   61 LINWTVLILYNYFNAMFVGPGYIPLDWKP 89
       |||||||||||||||||||||||||.|||
Sbjct: 871624 LINWTVLILYNYFNAMFVGPGYIPLEWKP 871710

>Zv8_masked||Zv8_scaffold1482 |chr12|Len:1946343|start:29431655|end:31377997

     Length = 1946343

 Score = 125 bits (313), Expect = 3e-027
 Identities = 53/56 (94%), Positives = 55/56 (98%)
 Frame = +3

Query:  120 RCVMKMDHHCPWINNCCGHLNHAYFTSFLLLAPLGCSHAAIIFIMTMYTQLYDRIS 175
       |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||.|||||||||||||.|
Sbjct: 874707 RCVMKMDHHCPWINNCCGHLNHAYFTSFLLLAPLGCIHAALIFIMTMYTQLYDRVS 874874

>Zv8_masked||Zv8_scaffold1482 |chr12|Len:1946343|start:29431655|end:31377997

     Length = 1946343

 Score = 108 bits (268), Expect = 5e-022
 Identities = 45/57 (78%), Positives = 51/57 (89%)
 Frame = +3

Query:  245 AKDRIQHYQTGEEFIFPYDLGSCWLNFKQVFTWTGTPKGDGLEWPVHPKCHQHTLTI 301
       ||||||.|||||.||||||||| | ||||||||.| | |||.||||| || |.|||.
Sbjct: 881454 AKDRIQYYQTGEDFIFPYDLGSRWENFKQVFTWSGAPMGDGIEWPVHEKCDQYTLTV 881624

>Zv8_masked||Zv8_scaffold1482 |chr12|Len:1946343|start:29431655|end:31377997

     Length = 1946343

 Score = 97 bits (239), Expect = 1e-018
 Identities = 42/55 (76%), Positives = 47/55 (85%)
 Frame = +2

Query:  310 KRVRSVQYQAVEDYNGACCPLSKGLQTFFRTPCTEEPRIPLSKGETILATRGTKW 364
       .|  |.|. ||.|||||||| ||| ||||||||||||| |.||||| |||||||
Sbjct: 881807 ERTVQVEYRVVEEYNGACCPLGKGLNTFFRTPCTEEPRIKLTKGETIFATRGTKW 881971

>Zv8_masked||Zv8_scaffold1004 |chr8|Len:613212|start:2268576|end:2881787

     Length = 613212

 Score = 64 bits (154), Expect = 8e-009
 Identities = 24/46 (52%), Positives = 31/46 (67%)
 Frame = -2

Query:  103 VCHGYKAPRSHHCRKCNRCVMKMDHHCPWINNCCGHLNHAYFTSFL 148
       ||  . |. ||. | ||| . |||||||.|| | ||| .| .|
Sbjct: 486872 VCVC*QPMRARHCKWCKRCVRRFDHHCPWIDNCVGELNHRWFLLYL 486735

>Zv8_masked||Zv8_scaffold1729 |chr14|Len:3517951|start:32183621|end:35701571

     Length = 3517951

 Score = 61 bits (147), Expect = 5e-008
 Identities = 24/65 (36%), Positives = 35/65 (53%)
 Frame = -2

Query:   97 YLQYCKVCHGYKAPRSHHCRKCNRCVMKMDHHCPWINNCCGHLNHAYFTSFLLLAPLGCS 156
        . .|| | . || || || ||.. |||| .  | | |. || . ||  | 
Sbjct: 3157392 FFRYCYNCETHTPPRCSHCYDCNVCVLRRDHHCVFFGQCVGFHNYRYFLTCLLFMWAGLL 3157213

Query:   157 HAAII 161
        .| ..
Sbjct: 3157212 YAVVM 3157198

>Zv8_masked||Zv8_scaffold594 |chr5|Len:4011890|start:26583744|end:30595633

     Length = 4011890

 Score = 60 bits (144), Expect = 1e-007
 Identities = 21/38 (55%), Positives = 25/38 (65%)
 Frame = +3

Query:   111 RSHHCRKCNRCVMKMDHHCPWINNCCGHLNHAYFTSFL 148
        || ||. | || . ||||||| || | || .| .|
Sbjct: 3343947 RSKHCQTCQHCVRRYDHHCPWIENCVGERNHRWFVLYL 3344060

>Zv8_masked||Zv8_scaffold32 |chr1|Len:1305644|start:8013904|end:9319547

     Length = 1305644

 Score = 60 bits (143), Expect = 1e-007
 Identities = 19/31 (61%), Positives = 23/31 (74%)
 Frame = +3

Query:  101 CKVCHGYKAPRSHHCRKCNRCVMKMDHHCPW 131
       | | |. ||.|||| | ||. .|||||||
Sbjct: 947244 CSRCETYRPPRAHHCRVCQRCIRRMDHHCPW 947336

>Zv8_masked||Zv8_scaffold2158 |chr18|Len:153984|start:6472455|end:6626438

     Length = 153984

 Score = 59 bits (141), Expect = 3e-007
 Identities = 28/69 (40%), Positives = 33/69 (47%), Gaps = 3/69 (4%)
 Frame = -1

Query:  98 LQYCKVCHGYKAPRSHHCRKCNRCVMKMDHHCPWINNCCGHLNHAYFTSFLLLAPLGCSH 157
       | | |   .|  | | ||. ||||||||.||| | | .| | .  |  
Sbjct: 70713 LNCCLVADVISSPALVCCSICKRCIRKMDHHCPWVNNCVGENNQRFFVLFTV---SGSQT 70543

Query:  158 AAIIFIMTM 166
       | | |  |
Sbjct: 70542 AGIAFTELM 70516

>Zv8_masked||Zv8_scaffold1482 |chr12|Len:1946343|start:29431655|end:31377997

     Length = 1946343

 Score = 59 bits (140), Expect = 3e-007
 Identities = 22/37 (59%), Positives = 27/37 (72%)
 Frame = +3

Query:   92 QHHTQYLQYCKVCHGYKAPRSHHCRKCNRCVMKMDHH 128
       |  |||.|..| ||||||||||||||| .  . |
Sbjct: 872220 QQDIMYLQFCRLCQGYKAPRSHHCRKCNR*ICPKNKH 872330

>Zv8_masked||Zv8_scaffold915 |chr7|Len:4889033|start:34758515|end:39647547

     Length = 4889033

 Score = 56 bits (133), Expect = 2e-006
 Identities = 24/53 (45%), Positives = 29/53 (54%), Gaps = 3/53 (5%)
 Frame = +2

Query:  110 PRSHHCRKCNRCVMKMDHHCPWINNCCGHLNHAYFTSFLLLAPLGCSHAAIIF 162
       |.| || ||.||  |||| |.||| | |.  | |  || |  . |
Sbjct: 781781 PKSKHCSACNKCVASFDHHCRWLNNCVGSRNYW*VVSSL---PLLCLSLCVCF 781930

>Zv8_masked||Zv8_scaffold1974 |chr16|Len:4944145|start:36288686|end:41232830

     Length = 4944145

 Score = 55 bits (132), Expect = 3e-006
 Identities = 19/30 (63%), Positives = 21/30 (70%)
 Frame = +3

Query:   118 CNRCVMKMDHHCPWINNCCGHLNHAYFTSF 147
        | ||. ||||||||.||| | | || |
Sbjct: 1738272 CKRCIRKMDHHCPWVNNCVGENNQKYFVLF 1738361

>Zv8_masked||Zv8_NA1035 |chrNA|Len:26124

     Length = 26124

 Score = 55 bits (132), Expect = 3e-006
 Identities = 19/30 (63%), Positives = 21/30 (70%)
 Frame = +3

Query: 118 CNRCVMKMDHHCPWINNCCGHLNHAYFTSF 147
      | ||. ||||||||.||| | | || |
Sbjct: 6675 CKRCIKKMDHHCPWVNNCVGENNQKYFVLF 6764

>Zv8_masked||Zv8_scaffold393 |chr4|Len:859805|start:2871534|end:3731338

     Length = 859805

 Score = 55 bits (131), Expect = 4e-006
 Identities = 19/30 (63%), Positives = 21/30 (70%)
 Frame = +3

Query:  108 KAPRSHHCRKCNRCVMKMDHHCPWINNCCG 137
       | || || ||||. | ||||||. || |
Sbjct: 194316 KPIRSKHCAVCNRCIAKFDHHCPWVGNCVG 194405

>Zv8_masked||Zv8_scaffold1482 |chr12|Len:1946343|start:29431655|end:31377997

     Length = 1946343

 Score = 55 bits (131), Expect = 4e-006
 Identities = 28/56 (50%), Positives = 35/56 (62%), Gaps = 1/56 (1%)
 Frame = +3

Query:  174 ISFGWSTVKINMSAARQF-QPLIPFSVPXXXXXXXXXXXXXXXXIAVGMLFFIQMK 228
       ||||||.|||.|||||  |..|||.         ||||||||||..
Sbjct: 877629 ISFGWSSVKIDMSAARHIHHPIMPFSIAAFAATLFALGLALGTTIAVGMLFFIQVQ 877796

>Zv8_masked||Zv8_scaffold2330 |chr19|Len:312156|start:47610804|end:47922959

     Length = 312156

 Score = 54 bits (129), Expect = 6e-006
 Identities = 16/35 (45%), Positives = 25/35 (71%)
 Frame = -3

Query:  107 YKAPRSHHCRKCNRCVMKMDHHCPWINNCCGHLNH 141
       ...|.. || ||.|.  |||| |.||| | |.
Sbjct: 271765 HRSPKAKHCSTCNKCIADFDHHCKWLNNCVGGRNY 271661

>Zv8_masked||Zv8_scaffold1470 |chr12|Len:1998281|start:17286116|end:19284396

     Length = 1998281

 Score = 54 bits (129), Expect = 6e-006
 Identities = 23/48 (47%), Positives = 29/48 (60%), Gaps = 3/48 (6%)
 Frame = -2

Query:  118 CNRCVMKMDHHCPWINNCCGHLNHAYFTSFLLLAPLGCSHAAIIFIMT 165
       ||||| . |||| |.||| | | || .||   |. | | ..|
Sbjct: 297802 CNRCVQRFDHHCVWVNNCIGAQNTRYFMLYLLSV---CAMAGNIAVLT 297668

>Zv8_masked||Zv8_scaffold1601 |chr13|Len:4285369|start:28593911|end:32879279

     Length = 4285369

 Score = 54 bits (128), Expect = 8e-006
 Identities = 25/62 (40%), Positives = 35/62 (56%), Gaps = 4/62 (6%)
 Frame = +1

Query:   114 HCRKCNRCVMKMDHHCPWINNCCGHLNHAYFTSFLLLAPLGCSHAAIIFIMTMYTQLYDR 173
        ||| |. |.  |||| .|| | | || | ||.  .  | .|||..  || .
Sbjct: 1990447 HCRLCDMCIKDYDHHCLFINQCVGRENHRTFILFLMSMVM----AHLIFILSAIFYLYLK 1990614

Query:   174 IS 175
        .|
Sbjct: 1990615 VS 1990620

>Zv8_masked||Zv8_scaffold1230 |chr10|Len:1094813|start:184249|end:1279061

     Length = 1094813

 Score = 53 bits (125), Expect = 2e-005
 Identities = 26/82 (31%), Positives = 42/82 (51%), Gaps = 9/82 (10%)
 Frame = +1

Query:  121 CVMKMDHHCPWINNCCGHLNHAYFTSFLL---LAPLGCSHAAIIFIMTMYTQLYDRISFG 177
       |.  ||||||.||| | |. .| |||  | .|  |..|..   |..   
Sbjct: 276256 CLQDFDHHCPWVNNCIGRRNYRFFFLFLLTLSLHMVGVFSGALLFVLDHLENLWE----- 276420

Query:  178 WSTVKINMSAARQFQPLIPFSV 199
          .. .|  ||. .||
Sbjct: 276421 -PHAAVSYPSASSIQPVSHWSV 276483

>Zv8_masked||Zv8_scaffold586 |chr5|Len:3593497|start:19661782|end:23255278

     Length = 3593497

 Score = 52 bits (123), Expect = 3e-005
 Identities = 19/39 (48%), Positives = 25/39 (64%)
 Frame = +3

Query:   101 CKVCHGYKAPRSHHCRKCNRCVMKMDHHCPWINNCCGHL 139
        | ||  . ||. ||| | ||..||||| | .| .|
Sbjct: 2656203 CPVCQLVRPPRAGHCRICGACVLRMDHHCVWWVSCSFYL 2656319

>Zv8_masked||Zv8_scaffold1482 |chr12|Len:1946343|start:29431655|end:31377997

     Length = 1946343

 Score = 52 bits (123), Expect = 3e-005
 Identities = 21/32 (65%), Positives = 25/32 (78%)
 Frame = +3

Query:  378 AVGERVRGWFPRRCVEKCHYDSAASENTSEKK 409
       . | |.|||||||||||| |||| . . |||
Sbjct: 883905 SAGVRIRGWFPRRCVEKCLYDSANNSTSEEKK 884000

>Zv8_masked||Zv8_scaffold74 |chr1|Len:1031840|start:41605171|end:42637010

     Length = 1031840

 Score = 49 bits (115), Expect = 3e-004
 Identities = 23/52 (44%), Positives = 31/52 (59%), Gaps = 4/52 (7%)
 Frame = +3

Query:  126 DHHCPWINNCCGHLNHAYFTSFLLLAP---LGCSHAAIIFIMTMYTQLYDRI 174
       ||||||.||| | |. || |||   .|   ..||. .|| ||.
Sbjct: 543681 DHHCPWVNNCIGRRNYRYFFLFLLSLTAHIMGVFGFGLLFIL-YHTQQLDRV 543833

>Zv8_masked||Zv8_scaffold2095 |chr17|Len:1380001|start:40691563|end:42071563

     Length = 1380001

 Score = 49 bits (114), Expect = 3e-004
 Identities = 21/64 (32%), Positives = 33/64 (51%), Gaps = 2/64 (3%)
 Frame = -1

Query:   113 HHCRKCNRCVMKMDHHCPWINNCCGHLNHAYFTSFLLLAPLGCSHAAIIFIMTMYTQLYD 172
        | |. | . ..| |||| . || |. | || | .   | .. .| .  | . 
Sbjct: 1035070 HFCKVCKKVILKRDHHCFFTGNCIGNRNMRYFIMFSIYTSSSCLYSLVIGV--AYLTIEY 1034897

Query:   173 RISF 176
        |||
Sbjct: 1034896 SISF 1034885

>Zv8_masked||Zv8_scaffold1774 |chr14|Len:709916|start:49828906|end:50538821

     Length = 709916

 Score = 48 bits (113), Expect = 5e-004
 Identities = 17/29 (58%), Positives = 21/29 (72%)
 Frame = +3

Query:  121 CVMKMDHHCPWINNCCGHLNHAYFTSFLL 149
       |. . ||||||.||| | |. || |||
Sbjct: 119679 CM*EFDHHCPWVNNCIGRRNYRYFFLFLL 119765

>Zv8_masked||Zv8_scaffold2771 |chr24|Len:6526678|start:18237703|end:24764380

     Length = 6526678

 Score = 48 bits (112), Expect = 6e-004
 Identities = 18/47 (38%), Positives = 28/47 (59%), Gaps = 3/47 (6%)
 Frame = -3

Query:   88 KPGNQHHTQYLQ---YCKVCHGYKAPRSHHCRKCNRCVMKMDHHCPW 131
        .|| .  . .|  .| ||  . |. ||| | ||...|||| |
Sbjct: 2472497 EPGTEEEEEGVQKRNWCAVCKVVRPQRAGHCRICGVCVLRLDHHCVW 2472357

>Zv8_masked||Zv8_scaffold573 |chr5|Len:554338|start:15762188|end:16316525

     Length = 554338

 Score = 46 bits (108), Expect = 0.002
 Identities = 16/28 (57%), Positives = 20/28 (71%)
 Frame = -2

Query:  122 VMKMDHHCPWINNCCGHLNHAYFTSFLL 149
       . . ||||||.||| | |. || |||
Sbjct: 370068 LQEFDHHCPWVNNCIGRRNYRYFFLFLL 369985

 
  Posted date: Mon Feb 02 16:56:45 2009
 Number of letters in database: 493,649,665
 Number of sequences in database: 14,546

Lambda   K   H
  0.267  0.041  0.140
Gapped
Lambda   K   H
  0.267  0.041  0.140
Matrix: blosum62
Gap Penalties: Existence: 11, Extension: 1
Number of Hits to DB: 3,392,339,452
Number of Sequences: 14546
Number of Extensions: 3392339452
Number of Successful Extensions: 120440556
Number of sequences better than 0.0: 0
TBLASTN 7.6.0