TBLASTN 7.6.0


Query=fugu4_745732 |jgi|Takru4|745732|fgh5_pg.C_scaffold_2916000001
    (1090 letters)

Database: Zv8_masked;
     14,546 sequences; 493,649,665 total letters
                                 Score  E

Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:...  116  8e-024
Zv8_masked||Zv8_NA3958 |chrNA|Len:182120                107  2e-021
Zv8_masked||Zv8_scaffold3073 |chrUN|Len:175825             107  2e-021
Zv8_masked||Zv8_scaffold3073 |chrUN|Len:175825             105  1e-020
Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:...  105  1e-020
Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:...  104  2e-020
Zv8_masked||Zv8_NA7680 |chrNA|Len:3520                 104  2e-020
Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:...   96  6e-018
Zv8_masked||Zv8_NA3958 |chrNA|Len:182120                92  7e-017
Zv8_masked||Zv8_scaffold3073 |chrUN|Len:175825             92  7e-017
Zv8_masked||Zv8_scaffold1108 |chr9|Len:371457|start:40171|end:41...   89  8e-016
Zv8_masked||Zv8_scaffold3073 |chrUN|Len:175825             89  1e-015
Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:...   83  4e-014
Zv8_masked||Zv8_scaffold941 |chr7|Len:3867706|start:57407960|end...   78  1e-012
Zv8_masked||Zv8_scaffold3073 |chrUN|Len:175825             78  1e-012
Zv8_masked||Zv8_scaffold941 |chr7|Len:3867706|start:57407960|end...   77  4e-012
Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:...   73  4e-011
Zv8_masked||Zv8_scaffold941 |chr7|Len:3867706|start:57407960|end...   72  1e-010
Zv8_masked||Zv8_scaffold941 |chr7|Len:3867706|start:57407960|end...   72  1e-010
Zv8_masked||Zv8_scaffold1108 |chr9|Len:371457|start:40171|end:41...   71  2e-010
Zv8_masked||Zv8_scaffold941 |chr7|Len:3867706|start:57407960|end...   68  1e-009
Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:...   67  3e-009
Zv8_masked||Zv8_scaffold1108 |chr9|Len:371457|start:40171|end:41...   62  1e-007
Zv8_masked||Zv8_NA6059 |chrNA|Len:2202                 62  1e-007
Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:...   60  5e-007
Zv8_masked||Zv8_NA7680 |chrNA|Len:3520                 60  5e-007
Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:...   59  1e-006
Zv8_masked||Zv8_scaffold3073 |chrUN|Len:175825             59  1e-006
Zv8_masked||Zv8_NA3958 |chrNA|Len:182120                57  3e-006
Zv8_masked||Zv8_scaffold3073 |chrUN|Len:175825             57  3e-006
Zv8_masked||Zv8_scaffold1108 |chr9|Len:371457|start:40171|end:41...   55  9e-006
Zv8_masked||Zv8_scaffold1108 |chr9|Len:371457|start:40171|end:41...   54  4e-005
Zv8_masked||Zv8_scaffold941 |chr7|Len:3867706|start:57407960|end...   53  5e-005
Zv8_masked||Zv8_scaffold941 |chr7|Len:3867706|start:57407960|end...   52  8e-005
Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:...   50  5e-004

>Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:1761617

     Length = 1689969

 Score = 116 bits (288), Expect = 8e-024
 Identities = 50/77 (64%), Positives = 66/77 (85%)
 Frame = +1

Query:  286 AWSITYVSWLTCVLLLWSCVLWMMRERRRYTLMSSPWLVAYGNLLVILQYIYSFQAVREV 345
       ||||||||||| | |.||| |||.|.||.|....||..| |||||.|||||.||. .. |
Sbjct: 701704 AWSITYVSWLTFVFLIWSCTLWMVRDRRKYSMVTSPFMVFYGNLLIILQYIWSFECLQPV 701883

Query:  346 PGLFPSKDDPCRELASK 362
       |||| |. | ||| ||
Sbjct: 701884 PGLFLKKEVPFRELGSK 701934

>Zv8_masked||Zv8_NA3958 |chrNA|Len:182120

     Length = 182120

 Score = 107 bits (267), Expect = 2e-021
 Identities = 48/70 (68%), Positives = 56/70 (80%)
 Frame = +1

Query:  915 NLMMLALLAFEVTIYRHQKLYRLRHNQLTPPTRTLFHHITRCHLDESVPSCVKYFLNYFF 974
       ||.|||||||||||||||. .|||.  ||.||.|| ||| ||| . | |||.||||
Sbjct: 98794 NLLMLALLAFEVTIYRHQEFFRLRNKLSPPPSRTIFHDITRQHLDNGIIECAKYFINYFF 98973

Query:  975 YKFGLETCFL 984
       |||||| | |
Sbjct: 98974 YKFGLEVCCL 99003

>Zv8_masked||Zv8_scaffold3073 |chrUN|Len:175825

     Length = 175825

 Score = 107 bits (267), Expect = 2e-021
 Identities = 48/70 (68%), Positives = 56/70 (80%)
 Frame = +3

Query:  915 NLMMLALLAFEVTIYRHQKLYRLRHNQLTPPTRTLFHHITRCHLDESVPSCVKYFLNYFF 974
       ||.|||||||||||||||. .|||.  ||.||.|| ||| ||| . | |||.||||
Sbjct: 89643 NLLMLALLAFEVTIYRHQEFFRLRNKLSPPPSRTIFHDITRQHLDNGIIECAKYFINYFF 89822

Query:  975 YKFGLETCFL 984
       |||||| | |
Sbjct: 89823 YKFGLEVCCL 89852

>Zv8_masked||Zv8_scaffold3073 |chrUN|Len:175825

     Length = 175825

 Score = 105 bits (261), Expect = 1e-020
 Identities = 49/96 (51%), Positives = 70/96 (72%), Gaps = 5/96 (5%)
 Frame = +2

Query:  272 LLKQSYI-CALIAMM----AWSITYVSWLTCVLLLWSCVLWMMRERRRYTLMSSPWLVAY 326
       ||  || | |. ..  ||||||||||| | |.||| |||.|.||.| ...||..|||
Sbjct: 60599 LLDYKYISCHLMFLLFFFKAWSITYVSWLTFVFLIWSCTLWMVRDRRKYAMLTSPFMVAY 60778

Query:  327 GNLLVILQYIYSFQAVREVPGLFPSKDDPCRELASK 362
       || |..||||. |. .. | | |  . | ||..|
Sbjct: 60779 GNFLLVLQYIWCFEKLKPVSGFFVKMEVPFTELSTK 60886

>Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:1761617

     Length = 1689969

 Score = 105 bits (260), Expect = 1e-020
 Identities = 46/66 (69%), Positives = 56/66 (84%)
 Frame = +1

Query:  915 NLMMLALLAFEVTIYRHQKLYRLRHNQLTPPTRTLFHHITRCHLDESVPSCVKYFLNYFF 974
       ||.||||||||||||||| ||...|  | |||.||.||| |||. . .| |||.||||
Sbjct: 715834 NLLMLALLAFEVTIYRHQDFYRMKNNITPPVTRTIFHNITRQHLDDGIVNCAKYFINYFF 716013

Query:  975 YKFGLE 980
       ||||||
Sbjct: 716014 YKFGLE 716031

>Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:1761617

     Length = 1689969

 Score = 104 bits (259), Expect = 2e-020
 Identities = 49/69 (71%), Positives = 56/69 (81%)
 Frame = +3

Query:  979 LETCFLLAVNVIGQRMDLFAVGHAFGLITVLSCRSRERIASVWPKYCYFLSGMLCFQYLL 1038
       |.||||||||||||||| ||. |||||| |. | |. || || ||| ||. .| ||||.
Sbjct: 717438 LQTCFLLAVNVIGQRMDFFAMLHAFGLIAVMYQRRRKAIAHVWSKYCCFLACLLSFQYLM 717617

Query:  1039 CIGFPPAAC 1047
       ||| |||||
Sbjct: 717618 CIGIPPAAC 717644

>Zv8_masked||Zv8_NA7680 |chrNA|Len:3520

     Length = 3520

 Score = 104 bits (259), Expect = 2e-020
 Identities = 49/69 (71%), Positives = 56/69 (81%)
 Frame = +3

Query: 979 LETCFLLAVNVIGQRMDLFAVGHAFGLITVLSCRSRERIASVWPKYCYFLSGMLCFQYLL 1038
      |.||||||||||||||| ||. |||||| |. | |. || || ||| ||. .| ||||.
Sbjct: 1497 LQTCFLLAVNVIGQRMDFFAMLHAFGLIAVMYQRRRKAIAHVWSKYCCFLACLLSFQYLM 1676

Query: 1039 CIGFPPAAC 1047
      ||| |||||
Sbjct: 1677 CIGIPPAAC 1703

>Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:1761617

     Length = 1689969

 Score = 96 bits (237), Expect = 6e-018
 Identities = 44/59 (74%), Positives = 51/59 (86%)
 Frame = +3

Query:  648 RLEDVGLEKFSVPVLFTKIFIPAAFLLVCIIHLHYFHEPFLQLTDLKTVVETHNSTITR 706
       ||||.|||||||| |||.|||| ||||||.||||||| ||.|||.||| .  |||.|
Sbjct: 706665 RLEDLGLEKFSVPALFTRIFIPTWFLLVCILHLHYFHERFLELTDIKTVADKQKSTISR 706841

>Zv8_masked||Zv8_NA3958 |chrNA|Len:182120

     Length = 182120

 Score = 92 bits (228), Expect = 7e-017
 Identities = 46/106 (43%), Positives = 65/106 (61%), Gaps = 7/106 (6%)
 Frame = +1

Query:  944 PPTRTLFHHITRCHLDESVPSCVKYFLNYFFYKFGL--ETCFLLAVNVIGQRMDLFAVGH 1001
       | | | |. . |    . .|  . .| | . . |||||.||.||||| ... |
Sbjct: 100435 PVTVILLHYGSFC-----FGNVIKALCDSDWYPFIMCYQVCFLLAINVMGQRMDFYSMVH 100599

Query:  1002 AFGLITVLSCRSRERIASVWPKYCYFLSGMLCFQYLLCIGFPPAAC 1047
         | |. | |. || .||||| ||. |. ||| .||| |||||
Sbjct: 100600 GLALAVVMFRRRRKAIAEIWPKYCCFLACMITFQYFICIGIPPAAC 100737

>Zv8_masked||Zv8_scaffold3073 |chrUN|Len:175825

     Length = 175825

 Score = 92 bits (228), Expect = 7e-017
 Identities = 46/106 (43%), Positives = 65/106 (61%), Gaps = 7/106 (6%)
 Frame = +3

Query:  944 PPTRTLFHHITRCHLDESVPSCVKYFLNYFFYKFGL--ETCFLLAVNVIGQRMDLFAVGH 1001
       | | | |. . |    . .|  . .| | . . |||||.||.||||| ... |
Sbjct: 90894 PVTVILLHYGSFC-----FGNVIKALCDSDWYPFIMCYQVCFLLAINVMGQRMDFYSMVH 91058

Query: 1002 AFGLITVLSCRSRERIASVWPKYCYFLSGMLCFQYLLCIGFPPAAC 1047
        | |. | |. || .||||| ||. |. ||| .||| |||||
Sbjct: 91059 GLALAVVMFRRRRKAIAEIWPKYCCFLACMITFQYFICIGIPPAAC 91196

>Zv8_masked||Zv8_scaffold1108 |chr9|Len:371457|start:40171|end:411627

     Length = 371457

 Score = 89 bits (219), Expect = 8e-016
 Identities = 39/68 (57%), Positives = 50/68 (73%)
 Frame = -2

Query:  980 ETCFLLAVNVIGQRMDLFAVGHAFGLITVLSCRSRERIASVWPKYCYFLSGMLCFQYLLC 1039
       . ||..||||||||||| |. |. |. ||. | |. | |||||| |.. . |||||
Sbjct: 88499 QVCFVVAVNVIGQRMDLCALLHSLALMVVLARRRRKAIGEVWPKYCSFIASFMVLQYLLC 88320

Query: 1040 IGFPPAAC 1047
       || ||| |
Sbjct: 88319 IGVPPALC 88296

>Zv8_masked||Zv8_scaffold3073 |chrUN|Len:175825

     Length = 175825

 Score = 89 bits (218), Expect = 1e-015
 Identities = 41/59 (69%), Positives = 49/59 (83%)
 Frame = +3

Query:  648 RLEDVGLEKFSVPVLFTKIFIPAAFLLVCIIHLHYFHEPFLQLTDLKTVVETHNSTITR 706
       ||.|.||||||. |||.|||| .||||||.||||||. ||.||||| ||  ||| |
Sbjct: 69408 RLKDIGLEKFSLSNLFTRIFIPTSFLLVCILHLHYFHDHFLELTDLKAVVSKQESTIYR 69584

>Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:1761617

     Length = 1689969

 Score = 83 bits (204), Expect = 4e-014
 Identities = 37/53 (69%), Positives = 44/53 (83%)
 Frame = +3

Query:  547 MEALAAVVRRMFVKYWIYICGTMFFFVSFEGKIVLYKVIYMVMFLCCVALYQL 599
       || | . . | |||||||| |||||||||.||.||.|||.||| ||||||.
Sbjct: 705123 MEVLGSSLMAMLNKYWIYICGGMFFFVSFEGRIVMYKIIYMMMFLFCVALYQV 705281

>Zv8_masked||Zv8_scaffold941 |chr7|Len:3867706|start:57407960|end:61275665

     Length = 3867706

 Score = 78 bits (191), Expect = 1e-012
 Identities = 32/66 (48%), Positives = 44/66 (66%)
 Frame = -1

Query:  982 CFLLAVNVIGQRMDLFAVGHAFGLITVLSCRSRERIASVWPKYCYFLSGMLCFQYLLCIG 1041
       |||. ||||||||.  . |  |. .. | | ||..| ||| ||  . .||.||.|
Sbjct: 486778 CFLMTVNVIGQRMNFLVIIHGCWLVAIMVRRRRANIATIWSKYCLFLVVFMIYQYVLCVG 486599

Query:  1042 FPPAAC 1047
        ||| |
Sbjct: 486598 IPPALC 486581

>Zv8_masked||Zv8_scaffold3073 |chrUN|Len:175825

     Length = 175825

 Score = 78 bits (191), Expect = 1e-012
 Identities = 33/54 (61%), Positives = 42/54 (77%)
 Frame = +1

Query:  547 MEALAAVVRRMFVKYWIYICGTMFFFVSFEGKIVLYKVIYMVMFLCCVALYQLN 600
       |. | .| . ||||||.|| ||||||||| . ||.|||.| | ||||||..
Sbjct: 68740 MQVLGKLVMALLVKYWIYVCGGMFFFVSFEGDMATYKIIYMMMLLSCVALYQVH 68901

>Zv8_masked||Zv8_scaffold941 |chr7|Len:3867706|start:57407960|end:61275665

     Length = 3867706

 Score = 77 bits (187), Expect = 4e-012
 Identities = 32/63 (50%), Positives = 44/63 (69%)
 Frame = -3

Query:  284 MMAWSITYVSWLTCVLLLWSCVLWMMRERRRYTLMSSPWLVAYGNLLVILQYIYSFQAVR 343
       . ||||| |||| ||||||||.||.| |.|.  ||... || | |||...   
Sbjct: 506141 LQVWSITYHSWLTFVLLLWSCVIWMLRTRQRFAAYCSPFILLYGLALCCLQYVWAMDLET 505962

Query:  344 EVP 346
       |.|
Sbjct: 505961 ELP 505953

>Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:1761617

     Length = 1689969

 Score = 73 bits (178), Expect = 4e-011
 Identities = 34/61 (55%), Positives = 47/61 (77%), Gaps = 1/61 (1%)
 Frame = +2

Query:  588 VMFLCCVALYQLNYERWRAWLRGFWVAVVVYSMLVLILIYTFQFPSSPHTWSYYSGLSTH 647
       |.| |. .||.||||| |. ||..||||.||||||.||||| || . || .|.| 
Sbjct: 706337 VIFWTCLC-FQLHYERWRWMLKYFWMSVVVYTMLVLILVYTFQFESSINVWSNMTGMSRE 706513

Query:  648 R 648
       .
Sbjct: 706514 K 706516

>Zv8_masked||Zv8_scaffold941 |chr7|Len:3867706|start:57407960|end:61275665

     Length = 3867706

 Score = 72 bits (174), Expect = 1e-010
 Identities = 26/55 (47%), Positives = 41/55 (74%)
 Frame = -1

Query:  547 MEALAAVVRRMFVKYWIYICGTMFFFVSFEGKIVLYKVIYMVMFLCCVALYQLNY 601
       ..  .| .. |||||.|| || ||| ||.| ||..||..|| |. |||...
Sbjct: 501487 LKVFGGLVMSLYAKYWIYVCGGMFIMVSFAGKLVAYKIVYMLLFLLCMCLYQVHF 501323

>Zv8_masked||Zv8_scaffold941 |chr7|Len:3867706|start:57407960|end:61275665

     Length = 3867706

 Score = 72 bits (174), Expect = 1e-010
 Identities = 33/70 (47%), Positives = 44/70 (62%)
 Frame = -2

Query:  915 NLMMLALLAFEVTIYRHQKLYRLRHNQLTPPTRTLFHHITRCHLDESVPSCVKYFLNYFF 974
       .|..| || || |.|||| . . . ||  .|  || ||. . |.|| ||| |
Sbjct: 488355 HLLVLMLLVFEATVYRHQIHHYRQQQRSPPPIPVIFPQATRDTLDQGLLHCIKYMLNYSF 488176

Query:  975 YKFGLETCFL 984
       |||||| | |
Sbjct: 488175 YKFGLEVCVL 488146

>Zv8_masked||Zv8_scaffold1108 |chr9|Len:371457|start:40171|end:411627

     Length = 371457

 Score = 71 bits (173), Expect = 2e-010
 Identities = 32/66 (48%), Positives = 45/66 (68%)
 Frame = -1

Query:  915 NLMMLALLAFEVTIYRHQKLYRLRHNQLTPPTRTLFHHITRCHLDESVPSCVKYFLNYFF 974
       .|..| || .||..||| .||.|  | . .| .| ||| .  ||||.||||
Sbjct: 90873 HLLILGLLVVDVTVHRHQLHHRLQHGLKTANSSIIFQAVTHHHLDHGILPSVKYFVNYFF 90694

Query:  975 YKFGLE 980
       ||||||
Sbjct: 90693 YKFGLE 90676

>Zv8_masked||Zv8_scaffold941 |chr7|Len:3867706|start:57407960|end:61275665

     Length = 3867706

 Score = 68 bits (165), Expect = 1e-009
 Identities = 30/53 (56%), Positives = 38/53 (71%)
 Frame = -3

Query:  648 RLEDVGLEKFSVPVLFTKIFIPAAFLLVCIIHLHYFHEPFLQLTDLKTVVETH 700
       || |.||| | . ||| | || ||| ||. |||||.||...|||. |  |
Sbjct: 498635 RLADMGLETFKLSELFTSIVIPGFFLLACILQLHYFHKPFMKITDLENVSPIH 498477

>Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:1761617

     Length = 1689969

 Score = 67 bits (162), Expect = 3e-009
 Identities = 28/48 (58%), Positives = 36/48 (75%)
 Frame = +3

Query:   88 SVFGLVPVVSVDCAAPWRLQVNPALSWFHFINPLMLLLLYNTVANLWR 135
       |.||. ||| ||. | .||||| | ||.||.|||.|| |.| | |
Sbjct: 695601 SLFGISPVVQTDCSHTWMFKVNPALEWHHFVNPIMLLVLYYTLATLIR 695744

>Zv8_masked||Zv8_scaffold1108 |chr9|Len:371457|start:40171|end:411627

     Length = 371457

 Score = 62 bits (149), Expect = 1e-007
 Identities = 34/73 (46%), Positives = 43/73 (58%), Gaps = 2/73 (2%)
 Frame = -1

Query:  644 LSTHRLEDVGLEKFSVPVLFTKIFIPAAFLLVCIIHLHYFHEPFLQLTDLKTVVETHNST 703
       |  | |.|||.|  || .| || ||| ||. ||||. || |||| || |. . 
Sbjct: 96507 LCDRSLRDLGLEQFDTVELFARILRPAFFLLACILQLHYFNSDFLCLTDLNTVTTTNRA- 96331

Query:  704 ITRLVHSDGSLVD 716
        | | .  |.|
Sbjct: 96330 -KRCVRNTTHLLD 96295

>Zv8_masked||Zv8_NA6059 |chrNA|Len:2202

     Length = 2202

 Score = 62 bits (149), Expect = 1e-007
 Identities = 34/73 (46%), Positives = 43/73 (58%), Gaps = 2/73 (2%)
 Frame = +3

Query: 644 LSTHRLEDVGLEKFSVPVLFTKIFIPAAFLLVCIIHLHYFHEPFLQLTDLKTVVETHNST 703
      |  | |.|||.|  || .| || ||| ||. ||||. || |||| || |. . 
Sbjct: 1806 LCDRSLRDLGLEQFDTVELFARILRPAFFLLACILQLHYFNSDFLCLTDLNTVTTTNRA- 1982

Query: 704 ITRLVHSDGSLVD 716
       | | .  |.|
Sbjct: 1983 -KRCVRNTTHLLD 2018

>Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:1761617

     Length = 1689969

 Score = 60 bits (143), Expect = 5e-007
 Identities = 24/36 (66%), Positives = 29/36 (80%)
 Frame = +2

Query:  1049 DYPWRPPSSNVDSNVVKWLFLPDHMTPPNPLFLLCK 1084
       ||||| ||..||||.|||. || | || |||||.
Sbjct: 717890 DYPWRRSSSSMDSNVIKWLYFPDFHTKPNSLFLLCE 717997

>Zv8_masked||Zv8_NA7680 |chrNA|Len:3520

     Length = 3520

 Score = 60 bits (143), Expect = 5e-007
 Identities = 24/36 (66%), Positives = 29/36 (80%)
 Frame = +1

Query: 1049 DYPWRPPSSNVDSNVVKWLFLPDHMTPPNPLFLLCK 1084
      ||||| ||..||||.|||. || | || |||||.
Sbjct: 1945 DYPWRRSSSSMDSNVIKWLYFPDFHTKPNSLFLLCE 2052

>Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:1761617

     Length = 1689969

 Score = 59 bits (140), Expect = 1e-006
 Identities = 23/45 (51%), Positives = 31/45 (68%)
 Frame = +3

Query:  831 SLPCRGWRPLLSGLCTAWTCVVTVCKMLYQLNVVQPNRYSATCTM 875
       .||  .||| | .|| |||.. |||||||| . | |. |.|
Sbjct: 714171 ALPFCQFRPLASSVCTVWTCIIIVCKMLYQLTSISPAAYARNCSM 714305

>Zv8_masked||Zv8_scaffold3073 |chrUN|Len:175825

     Length = 175825

 Score = 59 bits (140), Expect = 1e-006
 Identities = 27/47 (57%), Positives = 35/47 (74%)
 Frame = +3

Query:  598 QLNYERWRAWLRGFWVAVVVYSMLVLILIYTFQFPSSPHTWSYYSGL 644
       |..|| || |. ||..||||.||||||||| ||   ||. .||
Sbjct: 69015 QVHYEYWRRILKYFWMSVVVYTMLVLILIYTSQFEDGIPTWTRMTGL 69155

>Zv8_masked||Zv8_NA3958 |chrNA|Len:182120

     Length = 182120

 Score = 57 bits (136), Expect = 3e-006
 Identities = 22/36 (61%), Positives = 30/36 (83%)
 Frame = -1

Query: 1049 DYPWRPPSSNVDSNVVKWLFLPDHMTPPNPLFLLCK 1084
       ||||| |.|.. |||.|||.||| |||. .|| |.
Sbjct: 96284 DYPWRFPNSSMTSNVIKWLYLPDFHTPPSSMFLGCE 96177

>Zv8_masked||Zv8_scaffold3073 |chrUN|Len:175825

     Length = 175825

 Score = 57 bits (136), Expect = 3e-006
 Identities = 22/36 (61%), Positives = 30/36 (83%)
 Frame = +3

Query: 1049 DYPWRPPSSNVDSNVVKWLFLPDHMTPPNPLFLLCK 1084
       ||||| |.|.. |||.|||.||| |||. .|| |.
Sbjct: 91512 DYPWRFPNSSMTSNVIKWLYLPDFHTPPSSMFLGCE 91619

>Zv8_masked||Zv8_scaffold1108 |chr9|Len:371457|start:40171|end:411627

     Length = 371457

 Score = 55 bits (132), Expect = 9e-006
 Identities = 29/57 (50%), Positives = 36/57 (63%), Gaps = 3/57 (5%)
 Frame = -2

Query:  592 CCVALYQLNYERWRAWLRGFWVAVVVYSMLVLILIYTFQFPSSPHTWSYYSGLSTHR 648
       |||  |..|. ||. |. || || |||||||||| .|| |  .  ||| |
Sbjct: 98051 CCV---QVHYDVWRSQLKYFWAVVVGYSMLVLILIYIYQFKSVCKLFQQILGLSEER 97890

>Zv8_masked||Zv8_scaffold1108 |chr9|Len:371457|start:40171|end:411627

     Length = 371457

 Score = 54 bits (127), Expect = 4e-005
 Identities = 20/35 (57%), Positives = 25/35 (71%)
 Frame = -2

Query: 1049 DYPWRPPSSNVDSNVVKWLFLPDHMTPPNPLFLLC 1083
       ||||| | . ||..|||.||||  || |.||
Sbjct: 88037 DYPWRSSSPALSSNLIKWLYLPDHAMSPNATFILC 87933

>Zv8_masked||Zv8_scaffold941 |chr7|Len:3867706|start:57407960|end:61275665

     Length = 3867706

 Score = 53 bits (126), Expect = 5e-005
 Identities = 23/52 (44%), Positives = 32/52 (61%)
 Frame = -3

Query:  594 VALYQLNYERWRAWLRGFWVAVVVYSMLVLILIYTFQFPSSPHTWSYYSGLS 645
       . |. . | || |. || || |.|.||| ||||||  | | ..| .
Sbjct: 501269 MCLF*VYYSLWRRLLKAFWWMVVAYTMVVLIAIYTFQFEDFPGYWGNFTGFT 501114

>Zv8_masked||Zv8_scaffold941 |chr7|Len:3867706|start:57407960|end:61275665

     Length = 3867706

 Score = 52 bits (124), Expect = 8e-005
 Identities = 23/44 (52%), Positives = 29/44 (65%)
 Frame = -3

Query:  831 SLPCRGWRPLLSGLCTAWTCVVTVCKMLYQLNVVQPNRYSATCT 874
       ..|  .| . | | | | ||. ||||||||.|| | || ||
Sbjct: 494048 AMPYGRFRAMASCLSTIWVCVIIVCKMLYQLSVVNPAEYSNNCT 493917

>Zv8_masked||Zv8_scaffold2746 |chr24|Len:1689969|start:71649|end:1761617

     Length = 1689969

 Score = 50 bits (117), Expect = 5e-004
 Identities = 25/65 (38%), Positives = 40/65 (61%), Gaps = 7/65 (10%)
 Frame = +1

Query:  849 TCVVTVCKMLYQLNVVQPNRYSATCTMPVNASADLSRSVLYAGPVDPSQWVGLHKTDGKL 908
       .|..  | | |. ..|. |.  |   |...|.|| |||||. |.|| |  |
Sbjct: 715054 SCILICMKTLVCLSFLKPDNYTEAQRM------DMAKSLLYIGPVDPANWIGLRKF-SPL 715212

Query:  909 LDYLR 913
       |.|||
Sbjct: 715213 LEYLR 715227

 
  Posted date: Mon Feb 02 16:56:45 2009
 Number of letters in database: 493,649,665
 Number of sequences in database: 14,546

Lambda   K   H
  0.267  0.041  0.140
Gapped
Lambda   K   H
  0.267  0.041  0.140
Matrix: blosum62
Gap Penalties: Existence: 11, Extension: 1
Number of Hits to DB: 2,035,662,103
Number of Sequences: 14546
Number of Extensions: 2035662103
Number of Successful Extensions: 61144986
Number of sequences better than 0.0: 0
TBLASTN 7.6.0